• Prihodnost otrok
  • Varna  starost za srednjo generacijo
  • Uresničene želje
  • Varna starost za mlade

Varna in dolgoročno donosna naložba

AKCIJA BREZ VSTOPNIH STROŠKOV:

V obdobju od 3.10. do vključno 30.12.2016 bodo vsi vlagatelji, ki bodo vplačali v podsklade PSP PIKA, PSP ŽIVA, PSP MODRA LINIJA in PSP OPTIMA oproščeni vstopnih stroškov na enkratna vplačila.

Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih? Preberite v tej brošuri.

Vrednost enot premoženja na dan 20.10.2016

Vzajemni sklad VEP Odstotna sprememba VEP Mesečno
poročilo
dnevna 12-mesečna 36-mesečna 60-mesečna
PSP PIKA 25,32 0,05 1,77 10,45 7,37 PDF
PSP ŽIVA 19,77 -0,11 9,15 19,46 49,46 PDF
PSP MODRA LINIJA 1,67 0,12 1,96 10,95 28,76 PDF
PSP OPTIMA 5,43 0,06 3,71 17,83 43,76 PDF

Strokovni članki