• Prihodnost otrok
  • Varna  starost za srednjo generacijo
  • Uresničene želje
  • Varna starost za mlade

Varna in dolgoročno donosna naložba

AKCIJA BREZ VSTOPNIH STROŠKOV: 
V obdobju od 3.10. do vključno 30.12.2016 bodo vsi vlagatelji, ki bodo vplačali v  podsklade
PSP PIKA, PSP ŽIVA, PSP MODRA LINIJA in PSP OPTIMA oproščeni vstopnih stroškov na enkratna vplačila.

Vrednost enot premoženja na dan 29.09.2016

Vzajemni sklad VEP Odstotna sprememba VEP Mesečno
poročilo
dnevna 12-mesečna 36-mesečna 60-mesečna
PSP PIKA 25,33 -0,04 3,46 10,12 7,53 PDF
PSP ŽIVA 19,67 -0,54 16,05 19,49 48,84 PDF
PSP MODRA LINIJA 1,67 -0,27 8,07 12,44 31,64 PDF
PSP OPTIMA 5,39 -0,20 9,66 19,08 44,56 PDF