Vstop in izstop v vzajemni sklad

Pred vstopom v vzajemni sklad


Verjamemo, da vas bodo prepričale prednosti, ki jih ponujajo družba Primorski skladi in njeni podskladi. Vabimo vas na hiter pregled aktivnosti, prek katerih boste postali naš zadovoljen varčevalec:


Ko se boste odločili za pravo kombinacijo, preberite:

  • Kako pristopiti k vzajemnemu skladu? Več o tem ...
  • Kje lahko pristopim k vzajemnim skladom Primorskih skladov? Naša vpisna mesta so po vsej Sloveniji.


In donosi? Te je nemogoče predvideti. Kljub temu si lahko izračunate, kako donosna je bila naložba v naše sklade v preteklosti. Seveda to ni garancija za donose v prihodnosti. Zagotavljamo pa vam, da je naložba v naše sklade varna.

Po vstopu v vzajemni sklad


Po nakupu investicijskih kuponov vzajemnega sklada vas bomo na tem spletnem mestu obveščali o aktualni vrednosti enote premoženja (VEP) in drugih pomembnih dogodkih, povezanih z vzajemnimi skladi. Pri posameznem skladu lahko vsak mesec pogledate tudi strukturo portfelja in seznam naložb - kam so naložena njegova sredstva.

Na spletnih straneh lahko spremljate tudi javne objave v zvezi z našimi vzajemnimi skladi, s pomočjo novic in strokovnih člankov pa boste na tekočem o dogajanju na kapitalskem trgu.

Ne pozabite, da je varčevanje v vzajemnih skladih dolgoročna naložba. Investitorji včasih storijo napako, ko ob trenutnem padcu cen na borznem trgu prodajajo svoje vrednostne papirje ali kupone investicijskih skladov. Nihanja so na kapitalskem trgu vsakdanja, donos pa je veliko bolj zanesljiv pri dolgoročnem varčevanju.

Verjamemo, da boste ob varčevanju dodobra spoznali naše prednosti in z nakupom dodatnih investicijskih kuponov samo še povečevali vašo naložbo.

Sredstva, naložena v vzajemni sklad, seveda niso vezana. Kadarkoli se lahko odločite za izplačilo, ki ga opravite tako, da pošljete na sedež družbe zahtevek za delno ali celotno izplačilo. Denar bo v nekaj dneh na vašem računu. Več o tem ...

Izstop iz podskladov

Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplačilo investicijskega kupona podsklada in sicer delno ali v celoti. Pri enkratnem izplačilu se imetniku investicijskega kupona odkupujejo enote premoženja podsklada po neznani vrednosti. Zahteva za izplačilo/prenos prejeta na določen obračunski dan se preračuna v enote premoženja po VEP izračunani na naslednji obračunski dan. Pri obročnem izplačevanju se odkupna vrednost premoženja ugotovi en delovni dan pred dnevom izplačila.

Družba vam izplača denar najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu Zahteve za izplačilo/prenos.

Izpolnjeno Zahtevo za izplačilo/prenos skupaj s pripadajočimi prilogami lahko dostavite:

  • osebno na sedež družbe za upravljanje,
  • po pošti (Primorski skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper),
  • po faksu (05 663 31 31).

Pomembno!

Pri Zahtevi za izplačilo/prenos mora biti vlagatelj posebej pozoren na osebne podatke ter na podatke iz osebnega dokumenta in TRR, ki morajo biti enaki kot so bili navedeni na Pristopni izjavi. Če se le-ti razlikujejo, je potrebna ponovna identifikacija, kar pomeni, da se mora vlagatelj osebno zglasiti na sedežu DZU Primorski skladi ali na enem od naših vpisnih mest.

Vlagatelj z investicijskimi kuponi iz naslova lastninskih certifikatov in nakupov delnic Modre linije pred preoblikovanjem v vzajemni sklad se mora pri prvi prodaji osebno zglasiti na sedežu DZU Primorski skladi ali na enem izmed naših vpisnih mest.