DRUŽBENA ODGOVORNOST

PODPORNIK FINANČNEGA OPISMENJEVANJA MLADIH 2023

 

Denar spoznajo otroci že zelo zgodaj, predvsem kot plačilno sredstvo za razne nakupe v trgovinah. Pri odraščanju ga spoznajo še v drugih vlogah, saj je treba denar zaslužiti in ga za večje nakupe tudi privarčevati. Tako prve osnove ravnanja z denarjem otrokom privzgojijo starši. Kasneje pa starši marsikdaj ne posvetijo dovolj pozornosti vzgoji na tem področju in mladi odraščajo brez osnovnih znanj v zvezi z upravljanjem denarja.

Zato podpiramo projekt Finačno opismenjevanje mladih Mladi in denar, ker prostovoljno s pomočjo učiteljev prenaša na mlade znanje, prakso in izkušnje raznih finančnih strokovnjakov, kar je lahko za mlade velik izziv in spodbuda.

Tako kot vsaka pravilna vzgoja ima tudi vzgoja mladih pri ravnanju z denarjem dolgoročne pozitivne učinke na celotno gospodarstvo in zadovoljstvo ljudi.