Preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe Modra linija, d.d., Koper

/ Javne objave

Na podlagi 62. in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l., RS, št. 56/1999) ter 5. in 8. člena Sklepa o poročanju v zvezi s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l., RS, št. 116/2000) družba Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, v zvezi s preoblikovanjem pooblaščene investicijske družbe Modra linija, d.d., Koper,

objavlja,

1.da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 24.12.2003 izdala odločbo št. 59/7/AG-03-(764), ki se glasi: "Ugotovi se, da se je pooblaščena investicijska družba MODRA LINIJA, pooblaščena investicijska družba, d.d., Koper, uskladila z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list, RS, št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99 in 56/99) o investicijskih družbah."2.da je na spletni strani http:/www.zdu-giz.si, na spletni strani http:/www.primorski-skladi.si in na spletni strani http:/seonet.ljse.si objavljeno obvestilo javnosti, agenciji in borzi v zvezi s preoblikovanjem družbe Modra linija, d.d., Koper, s katero upravlja družba za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper.3.da bomo zainteresiranim osebam na njihovo pisno zahtevo poslali izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena. Pisne zahteve pošljite na naslov: Primorski skladi, d.d. Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper.
Primorski skladi, d.d., Koper
Nazaj na arhiv