Modra linija, d.d., Koper: vpis sprememb v sodni register

/ Javne objave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) družba MODRA LINIJA, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, ki jo upravlja družba PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, sporoča, da je dne 02.03.2004 prejela sklep Okrožnega sodišča v Kopru, s katerim se v sodni register, pod vložno številko 1/04873/00, vpiše sprememba:

- firme: MODRA LINIJA, delniška investicijska družba, d.d. KOPER
- skrajšane firme: MODRA LINIJA, d.d., KOPER
- osnovnega kapitala: 3.415.683.300,00 SIT
- članov nadzornega sveta: Vojko Èok, Franko Pečar in Jožica Radujko
- statuta: prečiščeno besedilo statuta z dne 16.01.2004.
Nazaj na arhiv