Obvestilo o spremembi lastništva družbe za upravljanje

/ Javne objave

PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, na podlagi 66. člena ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99), obveščajo javnost, da:

-je bila dne 21.06.2004 opravljena naslednja sprememba lastništva v delniški knjigi družbe: družba Prifo, d.o.o., Koper, Pristaniška ulica 8, Koper, je od družbe Adriafin, d.o.o., Vojkovo nabrežje 30, Koper, kupila 16,09-odstotni lastniški delež v družbi Primorski skladi, d.d., Koper, in s tem postala 72,99 odstotna lastnica družbe za upravljanje.-je bil na skupščini družbe, dne 22.06.2004, sprejet sklep o umiku 9,48 odstotkov lastnih delnic. Družba Prifo, d.o.o., Koper, je s tem postala 80,6 odstotna lastnica družbe za upravljanje.
Uprava družbe
Nazaj na arhiv