Povzetek revidiranega letnega poročila Modre linije, d.d., Koper za leto 2004