Povzetek revidiranega letnega poročila za Primorske sklade, d.d., Koper za leto 2004