Poročilo nadzornega sveta posebne investicijske družbe Modra linija za leto 2004