Dodatek k letnemu poročilu Modre linije, d.d., Koper