Povzetek polletnega poročila o poslovanju v letu 2005 Obvezniškega vzajemnega sklada Pika in Delniškega vzajemnega sklada Živa