Povzetek revidiranega letnega poročila za Obvezniški vzajemni sklad PIKA in Delniški vzajemni sklad ŽIVA za leto 2005