Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

/ Javne objave

V skladu s 103. členom ZISDU-1, Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja ter v skladu s Pravili upravljanja PS OPTIMA-sklad skladov, objavlja družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, Koper,

OBVESTILO O ZNIŽANJU VSTOPNIH STROŠKOV

Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je dne 5.5.2006 sprejela sklep, da se v času trajanja posebne marketinške akcije, tri mesece od začetka trgovanja z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada PS OPTIMA-sklad skladov, to je od 15.05.2006 do vključno 14.08.2006, pri enkratnih vplačilih v ta sklad vstopni stroški ne bodo zaračunavali.

Od dneva objave v časopisu Delo, bo to obvestilo do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe za upravljanje (www.primorski-skladi.si).

Koper, 9.5.2006                                   Uprava družbe

Nazaj na arhiv