Obvestilo o podaljšanju akcije znižanja vstopnih stroškov

/ Javne objave

Skladno s 103. členom ZISDU-1, Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja ter skladno s Pravili upravljanja PS OPTIMA-sklad skladov objavlja družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, Koper,

OBVESTILO O PODALJŠANJU AKCIJE ZNIŽANJA VSTOPNIH STROŠKOV.

Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je 9.8.2006 sprejela sklep, da se posebna marketinška akcija, v kateri se pri enkratnih vplačilih v PS OPTIMO-sklad skladov vstopni stroški ne zaračunavajo, podaljša do vključno 30.10.2006.

Od dneva objave v časopisu Delo bo to obvestilo do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe za upravljanje (www.primorski-skladi.si).

Koper, 10.8.2006                                          Uprava družbe

Nazaj na arhiv