Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi družbe za upravljanje

/ Javne objave

Na podlagi 103. člena ZISDU-1 in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, družba PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper , obvešča javnost, da je prejela obvestilo o vpisu pripojitve večinskega lastnika Prifo, d.o.o., Koper, k družbi Interfin naložbe, d.d., Pristaniška 12, Koper, v sodni register. Na družbo Interfin naložbe, d.d., je tako prešlo 141.680 delnic ali 89,44% lastništva družbe za upravljanje.

Od dneva objave v časopisu Delo, bo obvestilo do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe www.primorski-skladi.si.

Koper, 13.11.2006                                  Uprava družbe
Nazaj na arhiv