Povzetek revidiranega letnega poročila za Primorske sklade za leto 2006