Obvestilo o popravku vrednosti enote premoženja (VEP) za vzajemni sklad PS MODRA LINIJA - delniški sklad