Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

/ Javne objave

V skladu s 103. členom ZISDU-1, Sklepom o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja ter v skladu s pravili upravljanja PS PIKA – obvezniškega sklada, PS ŽIVA – delniškega sklada, PS MODRA LINIJA – delniškega sklada in PS OPTIMA –  sklada skladov, objavlja družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, Koper,

OBVESTILO O ZNIŽANJU VSTOPNIH STROŠKOV

Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je dne 26.9.2008 sprejela sklep, da se v času trajanja posebne marketinške akcije, od dne 8.10.2008 do vključno dne 21.11.2008, pri enkratnih vplačilih v PS PIKA – obvezniški sklad, PS ŽIVA – delniški sklad, PS MODRA LINIJA – delniški sklad in PS OPTIMA – sklad skladov vstopni stroški ne bodo zaračunavali.

Od dneva objave v časopisu Primorske novice, bo to obvestilo do nadaljnjega objavljeno tudi na spletni strani družbe za upravljanje (www.primorski-skladi.si).

Nazaj na arhiv