Podaljšanje mandata članici uprave družbe Primorski skladi, d.d., Koper

/ Javne objave

Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper, na podlagi 103. člena ZISDU-1 in Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, obveščajo, da je nadzorni svet družbe Primorski skladi, d.d., Koper, na svoji seji, dne 12.03.2009, ponovno imenoval go. Jasno Baæac, univ. dipl. ekon., za članico uprave družbe za naslednji mandat petih let. Ga. Jasni Baæac prične mandat teči z dnevom izteka dosedanjega mandata, to je 01.04.2009.

Od dneva objave v časopisu Primorske novice, bo obvestilo tudi na spletni strani družbe www.primorski-skladi.si.

Uprava družbe

Nazaj na arhiv