Povzetek nerevidiranega polletnega porocila o poslovanju v letu 2009 za Krovni sklad PSP in podsklade