Obvestilo o mestu objave nadzorovanih informacij

/ Javne objave

Družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper izpolnje pogoje iz 2. odstavka 4. člena Zakona o prevzemih glede na višino kapitala in tako je nejavna družba, za katere se smiselno uporablja oddelek 3.3 Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov in 6. členom Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij vas obveščamo, da je družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper, Pristaniška 12 izbrala svojo spletno stran www.primorski-skladi.si kot mesto objav nadzorovanih informacij. Omenjeno informacijo bo objavila na svoji spletni strani dne 2.4.2010.

Nazaj na arhiv