Informacija iz obvestila o spremembi pomembnega deleža

/ Javne objave

1.4.2010 smo od predsednika uprave družbe g. Jereb Dušana prejeli sporočilo, s katerim nas obvešča, da je 31.3.2010 odtujil 4.761 delnic v družbi PRIMORSKI SKLADI, D.D., KOPER.
Po odtujitvi ni več imetnik delnic družbe, katere predsednik uprave je.
Družba ima 158.413 delnic z glasovalno pravico.
Odtujene delnice so predstavljale 3,01 odstotni delež glasovalnih pravic.

Nazaj na arhiv