Polletno poročilo o poslovanju v letu 2010 Krovnega sklada PSP2010