Obvestilo o podaljšanju akcije znižanja vstopnih stroškov

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 10.4.2014
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si.

V skladu s ZISDU-2, Sklepom o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov ter v skladu s pravili upravljanja PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad, PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov, objavlja družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, Koper,

OBVESTILO O PODALJŠANJU AKCIJE ZNIŽANJA VSTOPNIH STROŠKOV


Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je dne 26.3.2014 sprejela sklep, da se posebna marketinška akcija, v kateri se pri enkratnih vplačilih v PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad, PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov vstopni stroški ne zaračunavajo, podaljša do vključno dne 15.5.2014.

 

Nazaj na arhiv