Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 31.3.2015
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si.

V skladu s ZISDU-2, Sklepom o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov ter v skladu s pravili upravljanja PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad, PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov, objavlja družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, Koper,

OBVESTILO O ZNIŽANJU VSTOPNIH STROŠKOV

Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je dne 23.3.2015 sprejela sklep, da se v času trajanja posebne marketinške akcije, od dne 1.4.2015 do vključno dne 30.4.2015, pri enkratnih vplačilih v PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad, PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov vstopni stroški ne bodo zaračunavali.

 

Nazaj na arhiv