Vpis oddelitve po pogodbi o delitvi in prevzemu v sodni register

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 8.10.2015
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si.

PRIMORSKI SKLADI, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper, Pristaniška ulica 12, Koper, na podlagi 214. člena ZISDU-3 in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, obveščajo, da je bila dne 30.9.2015 v sodni register vpisana oddelitev po pogodbi o delitvi in prevzemu z dne15.6.2015, na podlagi katere se od družbe Primorski skladi, d.d., Koper, oddeli njen del, ki ga prevzame prevzemna družba Modra linija holding, d.d., Pristaniška ulica 12, Koper.


Koper, 8.10.2015                                                                               Uprava družbe

Nazaj na arhiv