Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 29.1.2016
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si.

V skladu z ZISDU-3, s Sklepom o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov ter s pravili upravljanja podskladov PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad, PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov, objavlja družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER, Pristaniška ulica 12, Koper,

OBVESTILO O ZNIŽANJU VSTOPNIH STROŠKOV

Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.d., Koper, je dne 29.1.2016 sprejela sklep, da se v času trajanja posebne marketinške akcije, od dne 1.2.2016 do vključno dne 29.2.2016, pri enkratnih vplačilih v podsklade PSP PIKA, PSP ŽIVA, PSP MODRA LINIJA in PSP OPTIMA vstopni stroški ne bodo zaračunavali.

Nazaj na arhiv