Informacija o prenosu upravljanja vzajemnega sklada LILLYWHITE 7 ROCK, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/http://www.numerica-partners.si/
Datum objave: 29.6.2018
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije:

 • PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o.:
  - na sedežu družbe: vsak delovnik med 9.00 in 15.00
  - po telefonu: 05 / 663 31 50
  - po elektronski pošti: info@primorski-skladi.si
 • NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o.:
  - na sedežu družbe: vsak delovnik med 9.00 in 16.00
  - po telefonu: 059 098 600
  - po elektronski pošti: info@numerica-partners.si

Družbi NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova ulica 7, Ljubljana (prenosna družba) in PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper, (prevzemna družba) na podlagi prvega odstavka 263. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) in 22. ter 23. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) objavljata naslednjo

INFORMACIJO O PRENOSU UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA LILLYWHITE 7 ROCK, MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD

Nazaj na arhiv