Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za vzajemni sklad Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad

/ Javne objave

Mesto objave: http://www.primorski-skladi.si/ 
Datum objave: 20.7.2018
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe ali preko elektronske pošte primorski-skladi@primorski-skladi.si.

Na podlagi določil 214. člena ZISDU-3 (Ur. l. RS, št. 31/15, s spremembami in dopolnitvami) in Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15, s spremembami in dopolnitvami) družba PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper, Pristaniška 12, Koper, objavlja naslednjo informacijo:

Na podlagi Odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40221-4/2018-4 z dne 20.6.2018, je družba PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Koper, dne 18.7.2018 z družbo ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, sklenila Pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za vzajemni sklad Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globalni sklad (v nadaljevanju: vzajemni sklad), ki se začne uporabljati z dnem prevzema vzajemnega sklada, to je 23.8.2018.

Koper, 20.7.2018                                                                                                                                                                                               

Primorski skladi, d.o.o., Koper
Uprava družbe

Nazaj na arhiv