BESEDILO SPREMEMB IN PREČIŠČENO BESEDILO SPREMENJENEGA PROSPEKTA KROVNEGA SKLADA PSP Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA

/ Javne objave

Mesto objave:  https://www.primorski-skladi.si/
Datum objave: 11.6.2019
Dodatne informacije: Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije na sedežu družbe Primorski skladi, d.o.o., Koper, na telefonski številki 05 66 33 150 ali preko elektronske pošte info@primorski-skladi.si.

Vezano na javno objavo informacije o spremembi pravil upravljanja Krovnega sklada PSP v delu, ki se nanaša na podsklad PSP PIKA– mešani sklad razvitih trgov, objavljamo

s pričetkom veljave 12.7.2019.

Koper, 11.6.2019

Nazaj na arhiv