Vstop in izstop v vzajemni sklad

Pred vstopom v vzajemni sklad

Verjamemo, da vas bodo prepričale prednosti, ki jih ponujajo družba Primorski skladi in investicijski skladi oziroma produkti za varčevanje. Vabimo vas na hiter pregled aktivnosti, prek katerih boste postali naš zadovoljen varčevalec:


Ko se boste odločili za pravo kombinacijo, preberite:

  • Kako pristopiti k vzajemnemu skladu? Več o tem ...
  • Kje lahko pristopim k vzajemnim skladom Primorskih skladov? Naša vpisna mesta so po vsej Sloveniji.


In donosi? Te je nemogoče predvideti. Kljub temu si lahko izračunate, kako donosna je bila naložba v naše sklade v preteklosti. Seveda to ni garancija za donose v prihodnosti. Zagotavljamo pa vam, da bomo z vašimi prihranki ravnali skrbno. Dolgoročno zadovoljstvo vlagateljev in skrb za vaše prihranke je pri nas na prvem mestu.

Po vstopu v vzajemni sklad

Po nakupu investicijskih kuponov vzajemnega sklada vas bomo na tem spletnem mestu obveščali o aktualni vrednosti enote premoženja (VEP) in drugih pomembnih dogodkih, povezanih z vzajemnimi skladi. Pri posameznem skladu lahko vsak mesec pogledate tudi strukturo portfelja in seznam naložb - kam so naložena njegova sredstva.

Na spletnih straneh lahko spremljate tudi javne objave v zvezi z našimi vzajemnimi skladi, s pomočjo novic in strokovnih člankov pa boste na tekočem o dogajanju na kapitalskem trgu.

Ne pozabite, da je varčevanje v vzajemnih skladih dolgoročna naložba. Investitorji včasih storijo napako, ko ob trenutnem padcu cen na borznem trgu prodajajo svoje vrednostne papirje ali kupone investicijskih skladov. Nihanja so na kapitalskem trgu vsakdanja, donos pa je veliko bolj zanesljiv pri dolgoročnem varčevanju.

Verjamemo, da boste ob varčevanju dodobra spoznali naše prednosti in z nakupom dodatnih investicijskih kuponov samo še povečevali vašo naložbo.

Sredstva, naložena v vzajemni sklad, seveda niso vezana. Kadarkoli se lahko odločite za delno ali celotno izplačilo. Denar vam v nekaj dneh izplačamo na transakcijski račun, kot je naveden na vaši pristopni izjavi tako, da nas kontaktirate ali se zglasite na sedežu družbe Primorski skladi oziroma na enem izmed naših vpisnih mest, kjer bomo izpolnili potrebne obrazce za izplačilo sredstev. Več o tem ...

Izstop iz vzajemnega sklada

Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplačilo investicijskega kupona podsklada oziroma vzajemnega sklada in sicer delno ali v celoti. Pri enkratnem izplačilu se imetniku investicijskega kupona odkupujejo enote premoženja podsklada oziroma vzajemnega sklada po neznani vrednosti. Zahteva za izplačilo sredstev prejeta na določen obračunski dan se preračuna v enote premoženja po VEP izračunani na naslednji obračunski dan. Pri obročnem izplačevanju se odkupna vrednost premoženja ugotovi en delovni dan pred dnevom izplačila.

Družba izplača denar na transakcijski račun imetnika, kot je naveden na pristopni izjavi, najkasneje v roku petih delovnih dni od prejema popolno izpolnjenega obrazca - zahteve za izplačilo.

Obrazec za izplačilo sredstev lahko pridobite tako, da nas kontaktirate. V kolikor je potrebna ponovna identifikacija, se morate zglasiti na sedežu družbe Primorski skladi ali na enem izmed naših vpisnih mest.

Pomembno!

Vlagatelj z investicijskimi kuponi iz naslova lastninskih certifikatov in nakupov delnic Modre linije pred preoblikovanjem v vzajemni sklad se mora pri prvi prodaji osebno zglasiti na sedežu družbe Primorski skladi ali na enem izmed naših vpisnih mest.