December 2017 na trgih

/ Novice

December se je za borzne indekse končal nekoliko mešano. Za ameriške trge se je končal pozitivno, predvsem pod vplivom pričakovanja o končnem sprejetju davčne reforme v ZDA. Evropski trgi se niso bistveno spremenili in so mesec končali rahlo negativno. Enako tudi Japonski in Kitajski trgi. V ospredju dogajanja je bilo zasedanje Ameriške centralne banke Federal Reserve (FED), ki je v skladu s pričakovanji dvignila ključno obrestno mero za 0,25 odstotka na raven 1,25 do 1,5 odstotka. Leto 2017 pa se nam bo v spomin vtisnilo kot leto rekordov.

To je bil FED-ov že tretji dvig ključne obrestne mere v letu 2017. Ukrep gre pripisati dejstvu, da ZDA beležijo solidno gospodarsko rast ob hkratni le 4,1-odstotni stopnji brezposelnosti, najnižji v zadnjih 17 letih, in manj kot dvoodstotni stopnji inflacije. Odločitev je bila sprejeta na zadnji seji, ki jo je še vodila predsednica Janet Yellen. V začetku februarja jo bo nasledil Trumpov izbranec Jerome Powell, ki sicer v centralnobančnem žargonu velja za »goloba«, kar pomeni, da ni posebej naklonjen zategovanju denarne politike z višanjem obresti. FED-ove projekcije kljub temu še vedno predvidevajo po tri zvišanja v letih 2018 in 2019, finančni trgi od FED-a pa tudi pričakujejo, da bo držala obljubo in v enakem tempu kot leta 2017 zviševala obrestno mero tudi v letu 2018. Slednje bo velik izziv tudi za Evropsko centralno banko. Analitiki pa zaenkrat sprememb obrestnih mer ECB do konca poletja ne pričakujejo.

Leto 2017 se nam bo v spominu ohranilo predvsem po izjemnih donosih. Ameriški borzni indeksi so leto nominalno zaključili cca 20 % v plusu, skoraj toliko tudi japonski (brez upoštevanja valutnih sprememb v razmerju do evra), evropski pa nekoliko manj, okrog 10 % do 15 %. Leto 2017 je leto rekordov. Ne samo rekordne rasti temveč doseganja nominalnih rekordov. S&P500, Dow Jones Industrials, DAX30 in cela vrsta drugih, lokalnih indeksov, je zavzela nove zgodovinsko rekordne vrednosti. A rekordi niso doseženi samo pri indeksnih točkah, temveč tudi v vrednotenjih ter borznem sentimentu. Indeks S&P500 denimo še nikoli v zgodovini ni beležil daljšega obdobja brez 5 % vmesne korekcije. V letu 2017 ta indeks ni zabeležil niti enega samega negativnega meseca, kar se prav tako ni zgodilo še nikoli.

VEP-i naših skladov so v letu 2017 vsi po vrsti pod črto izkazali pozitivne donose. PSP Modra linija je pridelala 8,4 % donos, PSP Optima 7,08 % donos, PSP Pika zaradi zelo konzervativne naložbene politike le 0,06 % donos, PSP Živa pa 13,07 % donos.

Rast trgov traja že od leta 2009, zato ne preseneča, da vedno več analitikov skuša določiti, kdaj se bo cikel rasti končal oz. če smo že na koncu poti navzgor ter kaj se nam obeta v letu 2018. Prvi tedni letošnjega leta so se pričeli vzpodbudno, v podobnem duhu kot se je izteklo prejšnje. Takoj po novem letu so bili objavljeni dobri makroekonomski podatki. PMI kazalniki za december so se še povišali v Nemčiji, v območju evra, v ZDA in na Kitajskem. Kljub dobremu gospodarskemu stanju je inflacija v območju evra še vedno nizka. Zaloge nafte se v ZDA še naprej znižujejo, zato cena nafte še naprej počasi pridobiva na vrednosti. Donosi na ameriške obveznice se dvigujejo, vendar se razlika (t.i. »spread«) med kratkoročnimi 2-letnimi in 10-letnimi v zadnjem obdobju znižuje. V ZDA so v decembru ustvarili 148 tisoč delovnih mest, stopnja brezposelnosti še naprej znaša nizkih 4,1 odstotkov.

Prve objave makroekonomskih podatkov v novem letu tako nakazujejo na še eno optimistično in uspešno leto. Vendar bo po pričakovanjih leto 2018 pomembno zaznamovano z začetkom oz. nadaljevanjem dvigovanja obrestnih mer ter umikom likvidnosti s strani centralnih bank. Zaradi zadnjih dvigov obrestnih mer FED-a, so se naposled vendarle začeli prebujati tudi donosi na obvezniških trgih, zaenkrat le v ZDA ter le pri obveznicah daljše ročnosti. Tako prihaja do neželenega zmanjševanje razkoraka med donosnostjo 10-letne in 2-letne ameriške državne obveznice, kar je dober indikator za povečano previdnost v prihodnjem obdobju.

Nataša Klarić
Vodja službe za upravljanje naložb

Dodajamo pregled ključnih finančnih kategorij, več o dogajanju na trgih pa lahko preberete v rubriki Strokovni članki.

 

Nazaj na arhiv