PREVZEM SKLADOV DRUŽBE NUMERICA PARTNERJI

/ Novice

Družba Primorski skladi je z dnem 23.8.2018 prevzela v upravljanje vzajemne sklade družbe NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o.:

- DIVERSIFIED GROWTH FUND, mešani fleksibilni globalni sklad
- FT QUANT, mešani fleksibilni globalni sklad
- LILLYWHITE 7 ROCK, mešani fleksibilni globalni sklad.

Po podpisu Pogodbe o prenosu upravljanja investicijskih skladov z družbo Numerica Partnerji so Primorski skladi prejeli dovoljenje pristojnega nadzornega organa, Agencije za trg vrednostnih papirjev, za prenos upravljanja posameznega vzajemnega sklada. Primorski skladi in Numerica Partners sta nato, v okviru pogodbenega roka, določili rok 23.8.2018, do poteka katerega sta opravili vse postopke in dejanja, potrebne za prenos upravljanja vzajemnih skladov.   

Zadovoljni smo, da lahko v našo družbo sprejmemo nove vzajemne sklade z naložbenimi politikami, ki se nekoliko razlikujejo od naložbenih politik naših obstoječih štirih podskladov Krovnega sklada PSP, kar pomeni širitev naše ponudbe. Največjo dopolnitev predstavljata sklada FT QUANT in DIVERSIFIED GROWTH FUND.

FT QUANT je opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad, ki s kvantitativnimi metodami izbire naložb stremi k popolni fleksibilnosti in ustvarjanju absolutnega donosa. Sklad ima sredstva naložena glede na trenutno tveganost globalnega okolja in se torej premika med varnimi in tveganimi vrstami naložb. Dodatne podrobnosti o skladu na povezavi: https://www.primorski-skladi.si/sl/skladi/pregled-skladov/ft-quant

DIVERSIFIED GROWTH FUND je prav tako opredeljen kot mešani fleksibilni globalni sklad, katerega temeljni cilj je doseganje donosa vrednosti vloženih sredstev  vlagateljev ob zmernem tveganju in ustrezni razpršenosti naložb, primarno iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti. Dodatne podrobnosti o skladu na povezavi: https://www.primorski-skladi.si/sl/skladi/pregled-skladov/diversified-growth-fund.

Informacije o prevzetih vzajemnih skladih lahko pridobite na našem sedežu vsak delavnik med 9. in 15. uro, na telefonskih številki 05 / 663 31 50 ter po elektronski pošti info@primorski-skladi.si.

Veselimo se vašega zanimanja!

Nazaj na arhiv