DIVERSIFIED GROWTH FUND SMO PRIPOJILI K PSP ŽIVI

/ Novice

Dne 17.12.2018 smo izvedli pripojitev vzajemnega sklada Diversified Growth Fund k podskladu Krovnega sklada PSP - PSP ŽIVA.

S pripojitvijo smo imetnikom investicijskih kuponov Diversified Growth Fund (prenosnega sklada) zamenjali investicijske kupone za investicijske kupone PSP ŽIVA (prevzemnega podsklada). Imetniki prenosnega sklada ste tako pridobili pravice iz naslova imetništva novih kuponov, pri čemer se vrednost vašega premoženja s pripojitvijo ni spremenila. 

Za imetnike investicijskih kuponov PSP ŽIVA ni sprememb. Pravila upravljanja se niso spremenila, prav tako postopek pripojitve ni vplival na vrednost vašega premoženja. 

Pripojitev prenosnega sklada k prevzemnemu podskladu smo izvedli z namenom optimizacije poslovanja in racionalizacije stroškov, povezanih s poslovanjem obeh skladov. Z združitvijo sredstev obeh skladov bo družba za upravljanje lahko premoženje vlagateljev učinkoviteje razpršila, kar bo koristilo tako imetnikom investicijskih kuponov prenosnega sklada, kakor tudi imetnikom investicijskih kuponov prevzemnega podsklada. 

Ob zamenjavi investicijskih kuponov prenosnega sklada za investicijske kupone prevzemnega podsklada se je uveljavil odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in sicer do prve naslednje obdavčljive odsvojitve investicijskih kuponov. S pripojitvijo lahko imetniki investicijskih kuponov prenosnega sklada, ki so fizične osebe izkoristijo možnost prilagajanja tržnim razmeram s pomočjo prehajanja v druge podsklade krovnega sklada (PSP PIKA, PSP MODRA LINIJA, PSP OPTIMA), pri čemer bodo lahko uveljavljali odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in sicer do prve naslednje obdavčljive odsvojitve investicijskih kuponov.

Nazaj na arhiv