VZAJEMNI SKLAD FT QUANT SMO PREOBLIKOVALI V PODSKLAD KROVNEGA SKLADA PSP

/ Novice

Vzajemni sklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad smo preoblikovali v podsklad FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad obstoječega krovnega sklada Krovni sklad PSP.

Z dnem 20.3.2019 so imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada FT Quant postali imetniki investicijskih kuponov podsklada FT Quant. 

Z vključitvijo vzajemnega sklada FT Quant v podsklad krovnega sklada so pričela veljati posodobljena pravila upravljanja Krovnega sklada PSP. Vlagateljem podskladov Krovnega sklada PSP je s tem dana možnost prehajanja med podskladi PSP PIKA, PSP ŽIVA, PSP MODRA LINIJA, PSP OPTIMA in FT QUANT z odlogom ugotavljanja davčnih obveznosti. 

Podsklad FT Quant je z novim skrbnikom premoženja pridobil tudi nov transakcijski račun. Transakcijski račun je odprt pri Banki Intesa Sanpaolo d.d., IBAN: SI56 1010 0005 7468 615.

Dodatne informacije lahko pridobite na našem sedežu vsak delavnik med 8. in 15. uro, na telefonskih številki 05 / 663 31 50 ter po elektronski pošti info@primorski-skladi.si.

 

Nazaj na arhiv