Osebna izkaznica

Primorski skladi smo družba za upravljanje investicijskih skladov s sedežem na Obali. Smo ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji ter edina neodvisna družba za upravljanje v lastništvu zaposlenih. Investicijske sklade, v katerih tudi sami nastopamo kot veliki vlagatelji, uspešno upravljamo že več kot 26 let. Naš prvi obvezniški sklad PSP PIKA je bil ustanovljen leta 1994 in je bil v obdobju od 1994 do 2004 najbolj donosen obvezniški vzajemni sklad v Sloveniji. S prevzemom vzajemnih skladov Numerice Partnerji DZU d.o.o. smo v letu 2018 razširili paleto naše ponudbe. V letu 2019 je bil nagrajen naš vzajemni sklad FT QUANT, ki smo ga v istem letu preoblikovali v podsklad Krovnega sklada PSP.

Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, ki svojo dejavnost opravlja v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno zakonodajo ter pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, ki je družbi tudi izdala dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja osnovnih investicijskih skladov. 

Družba upravlja:

- podsklade Krovnega sklada PSP:

- vzajemni sklad:

 

Osnovne informacije:

Firma: Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper
Pristaniška 12, 6000 Koper, Slovenija
Telefon: (05) 663 31 50
Faks: (05) 663 31 31
E-pošta:

primorski-skladi@primorski-skladi.siinfo@primorski-skladi.si

Dejavnost: Izključna dejavnost družbe je upravljanje z investicijskimi skladi. 
Ustanovitev: 10.11.1993
Matična številka: 5822629
ID številka: SI53819357
Transakcijski račun: SI56 1010 0003 5372 209, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo, d.d.
Nadzorni svet: Leon Klemše, Žarko Ždralič, Marinela Jankovič
Revizijska hiša: RE-MEMBER revizija, d.o.o.
   Delovni čas: od ponedeljka do petka (8:00-15:00)