Upravljavci naložb in analitiki

Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje s tveganji

Izobrazba:
diplomiran ekonomist,
Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor

 

 

Luka Gubo, upravljavec skladov

Izobrazba: 
diplomiran ekonomist,
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije v Celju

 

Rudy Marchant, upravljavec skladov

Izobrazba: 
diplomiran ekonomist,
Ekonomsko – Univerza v Antwerpnu, Belgija

 

 

Darko Partalo, upravljavec skladov

Izobrazba: 
diplomiran inženir prometa,
Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož