Upravljavci naložb in analitiki

Nataša Klarić, vodja službe za upravljanje naložb

Izobrazba:
univerzitetna diplomirana ekonomistka,
Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

 

Peter Mizerit, vodja službe za upravljanje s tveganji

Izobrazba:
diplomiran ekonomist,
Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor

 

  

  

Luka Gubo, upravljavec skladov

Izobrazba: 
diplomiran ekonomist,
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije v Celju