Vodstvo družbe

Uprava družbe šteje dva člana:

Dušan Jereb, predsednik uprave

Delo:
področje upravljanja naložb, trženja in splošnih zadev;
Delovne izkušnje:
kot vodja posebne finančne službe, namestnik predsednika uprave in član uprave za finance in računovodstvo ter kot namestnik predsednika uprave družbe za upravljanje v družbah Iplas Koper, Adriatic d.d., Koper in Primorski skladi, d.d. Koper;
Predsednik uprave od leta 2000 dalje.
Izobrazba:
univerzitetni diplomirani ekonomist; končana Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

 

 

Lučo Benčić, član uprave

Delo:
področje računovodstva, financ, informatike, analiz, planiranja in kadrov;
Delovne izkušnje:
kot strokovni sodelavec v finančni službi, borzni posrednik, vodja oddelka analiz in upravljanja premoženja, član uprave borznoposredniške družbe PFCI, d.o.o.;
Član uprave od avgusta 2012.
Izobrazba:
ekonomist; končana Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru.

 

Poleg predsednika in člana uprave ima družba Primorski skladi še dvanajst redno zaposlenih.

V Primorskih skladih smo se zavezali k uresničevanju sledečih dolgoročnih ciljev:

  • učinkovito in strokovno upravljanje z zbranimi sredstvi,
  • pridobiti zaupanje vlagateljev,
  • uspešno poslovanje in rast DZU.