Vodstvo družbe

Uprava družbe šteje dva člana:

Lučo Benčić, predsednik uprave

Delo:
področje računovodstva, financ, informatike, analiz, planiranja in kadrov;
Delovne izkušnje:
kot strokovni sodelavec v finančni službi, borzni posrednik, vodja oddelka analiz in upravljanja premoženja, član uprave borznoposredniške družbe PFCI, d.o.o..
Član uprave od avgusta 2012.
Izobrazba:
ekonomist; končana Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru.

Mitja Madon, član uprave

Delo:
področje upravljanja naložb, trženja in splošnih zadev;
Delovne izkušnje:
kot vodja upravljanja premoženja na Potezi BPH d.d., kot direktor divizije finančnih trgov na banki Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., kot član uprave družbe Numerica Partnerji DZU d.o.o..
Član uprave od maja 2019.
Izobrazba:
univerzitetni diplomirani ekonomist; končana Ekonomska fakulteta v Ljubljani;
pridobil certifikat CFA.

 

Poleg predsednika in člana uprave ima družba Primorski skladi še dvanajst redno zaposlenih.

V Primorskih skladih smo se zavezali k uresničevanju sledečih dolgoročnih ciljev:

  • trajnostna rast sredstev v upravljanju,
  • učinkovito in strokovno upravljanje z zbranimi sredstvi,
  • ohraniti zaupanje vlagateljev,
  • uspešno poslovanje in rast družbe.