Podsklad PSP ŽIVA

delniški sklad

Obdobje   CSP (TER)  PTR TER
01. 03. 2004 - 28. 02. 2005   156,00 % 2,00 %
01. 07. 2004 - 30. 06. 2005   177,50 % 2,10 %
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005   114,63 % 2,08 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006   49,20 % 2,12 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006   30,59 % 2,11 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007   121,44 % 2,10 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007   87,47 % 2,12 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008   35,18 % 2,07 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008   -3,27 % 2,08 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009   -6,18 % 2,09 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009   -17,35 % 2,04 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010   -19,75 % 1,99 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010   -9,33 % 1,98 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011   -3,66 % 2,02 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 2,04 % -5,15 % 2,03 %
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012   -16,82 % 2,12 %
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 2,13 %    
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 2,06 %    
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 2,06 %    
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 2,05 %    
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 2,07 %    
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 2,06 %    
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 2,16 %    
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 2,26 %    
01. 01. 2020- 31. 12. 2020 2,25 %    

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja.

Podatka PTR  (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).

Ostali skladi

PSP Pika

Podsklad PSP PIKA je mešani defenzivni sklad - Evropa in je namenjen vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Modra linija

Podsklad PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov in je namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

Podsklad PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti

FT Quant

Podsklad FT QUANT je mešani fleksibilni globalni sklad in je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Podrobnosti

Lillywhite 7 Rock

Vzajemni sklad LILLYWHITE 7 ROCK je mešani fleksibilni globalni sklad in je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje ter svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Podrobnosti