Podsklad PSP MODRA LINIJA

delniški sklad razvitih trgov

 

Obdobje  CSP (TER)  PTR TER
01. 08. 2004 - 31. 07. 2005   134,00 % 1,56 %
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005   116,55 % 1,57 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006   84,68 % 1,58 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006   50,01 % 1,67 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007   77,10 % 1,66 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007   67,42 % 1,67 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008   56,53 % 1,66 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008   38,67 % 1,66 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009   17,33 % 1,65 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009   8,20 % 1,65 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010   5,42 % 1,64 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010   -12,39 % 1,64 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011   -16,44 % 1,66 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 1,71 % -5,41 % 1,66 %
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012   -2,34 % 1,70 %
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 1,82 %    
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 2,17 %    
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014   2,18 %    
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 2,18 %    
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 2,19 %    
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 2,18 %    
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 2,35 %    
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 2,41 %    
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 2,42 %    

CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja.

Podatka PTR  (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).

Ostali skladi

PSP Pika

Podsklad PSP PIKA je mešani defenzivni sklad - Evropa in je namenjen vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

Podsklad PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjen vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Optima

Podsklad PSP OPTIMA je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Podrobnosti

FT Quant

Podsklad FT QUANT je mešani fleksibilni globalni sklad in je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Podrobnosti

Lillywhite 7 Rock

Vzajemni sklad LILLYWHITE 7 ROCK je mešani fleksibilni globalni sklad in je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje ter svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Podrobnosti