CSP, PTR in TER za PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov

Obdobje  CSP      PTR TER
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007   - 9,32 % 2,19 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007   - 0,45 % 1,84 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008   5,78 % 1,58 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008   -7,41 % 1,56 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009   -140,34 % 1,53 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009   -253,85 % 1,46 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010   -105,72 % 1,43 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010   -73,75 % 1,42 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011   -48,33 % 1,48 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 2,10 % 21,02 % 1,50 %
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012   2,99 % 2,08 %
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 2,06 %    
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 1,86 %    
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 1,79 %    
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 1,88 %    
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 1,87 %    
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 1,83 %    
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 1,75 %    

CSP - celotni stroški poslovanja obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja.

Podatka PTR  (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. 33/12).

Ostali skladi

PSP Pika

PSP PIKA je mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati.

Podrobnosti

PSP Živa

PSP ŽIVA je delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Podrobnosti

PSP Modra linija

PSP MODRA LINIJA je delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je namenjen vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Podrobnosti

FT Quant

Mešani fleksibilni globalni sklad, je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Podrobnosti

Lillywhite 7 Rock

Mešani fleksibilni globalni sklad, ki je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Podrobnosti