Razhajanja

/ Strokovni članki

Kaj pravijo nabavni managerji?

Ta teden bomo pustili dogajanje na borznih trgih ob strani in si pogledali kaj se dogaja v realnem gospodarstvu. V januarju je bilo objavljenih večina kazalnikov proizvodnje po državah. Najbolj zanimiv je t.i. Purchasing Managers Index oz krajše PMI. Gre za mesečno anketiranje višjega vodstva v podjetjih glede novih naročil, obsega zalog, terjatev, novih zaposlitev ipd… Vrednosti indeksa se nahajajo med vrednostima 0 in 100, pri čemer vrednost nad 50 označuje širitev poslovanja, pod 50 pa krčenje.

V večini držav se vrednost indeksa PMI znižuje že skozi celotno leto 2018. Ravno zadnji mesec, torej december, se je vrednost tega indeksa v nekaterih največjih proizvodnih (in posledično izvoznih) velesilah kot sta Nemčija in Japonska, močno približala številki 50, ki loči ekspanzijo od krčenja gospodarske aktivnosti. Na Kitajskem je prvič po treh letih celo padla malenkost pod 50.

 

EuroareaPMI.png

Na zgornji sliki je prikazano gibanje skupnega indeksa PMI za države evroobmočja, na spodnji sliki pa za ZDA.

 

UsaPMI.png

 

Jasno se vidi, da je evroobmočje sredi ohlajanja gospodarske aktivnosti, česar pa še ne moremo trditi za ZDA. Tudi tam je sicer trend v zadnjem letu dni navzdol, vendar ni tako izrazit kot v državah evroobmočja oz. Japonske in Kitajske. Ta razlika v fazah gospodarske aktivnosti pa je še bolj zanimiva, če jo pogledamo v nekoliko drugačni luči. V luči monetarne politike. Katera od navedenih držav edina izvaja recimo temu »restriktivno« monetarno politiko? Če lahko z veliko domišljije in zadrževanja smeha dvig obrestnih mer na 2,5% označimo kot restriktivnega, potem so to v tem trenutku ZDA. Vsi ostali našteti so še vedno v območju ničelnih ali negativnih obrestnih mer ter bolj ali manj očitnega likvidnostnega intervencionizma na finančnih trgih.

V državah, v katerih se še zmeraj izvaja močna monetarna podpora, se gospodarska aktivnost torej ohlaja, v edini državi, ki presežno likvidnost že več kot leto dni aktivno umika s trga pa ohlajanja še ni. Ugotovimo lahko sinhronizirano globalno gospodarsko ohladitev v državah z ekspanzivno monetarno politiko. Lahko kdo od doktorjev ekonomije na čelu centralnih bank pojasni ta pojav? Odgovor je sicer znan že vnaprej: če stimulus ne deluje, je potrebno še več stimulusa.

Peter Mizerit
Vodja službe za upravljanje s tveganji

Nazaj na arhiv