Pogled skozi rožnata očala

/ Strokovni članki

Rekordna participacija vlagateljev pri lovu na borzne donose

Borzni indeksi ponovno stopajo na pot rasti in dosegajo nove dnevne rekorde. Močno se je popravil tudi tehnološki indeks Nasdaq, ki je v marcu zaostajal, a se je sedaj prav tako dotaknil februarskega rekorda. V predhodnih člankih smo že omenjali izjemne ravni borznega optimizma, ki krasijo trenutno situacijo na trgih, tokrat vam to predstavimo še z nekaj slikami.

Najprej se ustavimo pri delniških vrednotenjih. Eno bolj priljubljenih in zanesljivih meril je ciklično prilagojeni P/E kazalnik, kot ga izračunava Robert Shiller. Gre za količnik, koliko povprečnih letnih dobičkov so vlagatelji pripravljeni plačati za nakup delnice določenega podjetja. Na prvi sliki lahko vidite ta kazalnik na primeru delnic, ki sestavljajo indeks S&P500. Dolgoročno povprečje tega kazalnika je okrog 15, trenutna vrednost pa 37. Gre za najvišja kadarkoli dosežena vrednotenja delnic na ameriških trgih izven tehnološkega balona v letu 2000. Kot vidite, ta indikator oscilira med visokimi in nizkimi vrednotenji, zato lahko iz trenutnih ravni približno sklepate obseg borznih prilagoditev, ki nas čakajo, če se ta indikator vrne le blizu povprečnih vrednosti (kaj šele, če začasno pade pod le-te).

 

Ko govorimo o vrednotenjih, je treba opozoriti, da ta niso dober kratkoročen napovedovalec smeri trga. So relativno dober napovedovalec dolgoročnih pričakovanih donosov (v časovnem intervalu nad 10 let), ne pa kratkoročnega dogajanja. Zato si na naslednji sliki poglejmo nekoliko bolj srednjeročen kazalnik, in sicer ne kazalnik vrednotenj, temveč bolj sentimenta vlagateljev. Gre za AAII Asset Allocation Survey oz porazdelitev sredstev v portfeljih individualnih (neprofesionalnih in neinstitucionalnih) vlagateljev. Ta slika nam kaže porazdelitev sredstev te skupine vlagateljev med tremi najpomembnejšimi vrstami naložb: delnice, obveznice in denar. Vidite lahko, da imajo vlagatelji konec marca ponovno zelo visoko izpostavljenost delnicam (modra črta) v primerjavi z drugima dvema vrstama sredstev, ki sta blizu rekordno nizkih vrednosti. Zgodovinsko gledano, so bili donosi, ki so bili doseženi v obdobjih, ko je alokacija delnic v portfeljih presegla 65% nestabilni in so bili prej ali slej izgubljeni. Trajni donosi se z nakupi delnic ustvarjajo takrat, ko splošna alokacija vlagateljev v delnicah pade pod 55%. Smo torej v fazi, ko so vlagatelji zelo močno izpostavljeni delniškim naložbam, kar kaže na močan optimizem teh vlagateljev, to pa je pogosto neke vrste kontraindikator oz. vsaj znak za previdnost.

 

Nazadnje se ustavimo še pri bolj kratkoročnem indikatorju sentimenta trga. S&P500 Bullish Percent Indicator kaže odstotek nakupnih signalov pri delnicah, ki sestavljajo indeks S&P500. Indikator oscilira med vrednostima 0 in 100%, pri čemer vrednosti nad 70% signalizirajo »overbought« tržno situacijo, vrednosti pod 30% pa nasprotno, kažejo na »oversold« situacijo. Trenutno se nahajamo pri vrednosti 85%, kar je med najvišjimi v zgodovini tega indeksa in prav tako kaže, kako močno trenutno na trgih prevladuje optimizem.

 

Vsak od teh prikazanih indikatorjev posamično sicer pomeni bolj malo, a povezani nam pripovedujejo neko zgodbo o stanju na trgu, ki je precej neuravnoteženo. Njihov skupni imenovalec je, da v zadnjih dneh tako dolgoročni kot kratkoročni kazalniki vrednotenj in sentimenta vlagateljev kažejo na prisotnost visokih ravni optimizma, celo evforije glede borznega dogajanja. Kako tudi ne, saj podatki Bank of America kažejo, da so prilivi v delniške sklade v ZDA v zadnjih 5 mesecih presegli prilive v zadnjih 12 letih skupaj, odkar se je končala finančna kriza v letu 2009. To je še zadnji kamenček, ki je manjkal v mozaiku, in sicer popolnoma entuziastična participacija malih vlagateljev pri lovu na borzne donose. Zdaj je treba ta rekordna vrednotenja in sentiment le še vzdrževati, kar pa je pri funkcijah, ki izkazujejo elemente eksponentne rasti lahko problematično…

Peter Mizerit
Vodja službe za upravljanje tveganj

Nazaj na arhiv