Primer vplačevanja z varčevalnim načrtom

Vlagatelj se v okviru varčevalnega načrta odloči za nalaganje denarnih sredstev v enote premoženja sklada in opredeli mesečni znesek 100 EUR mesečno, za dobo 10 let.

  • Vlagateljevo predvideno letno vplačilo bo 1.200 EUR = (12 x 100 EUR).
  • Predvidena vsota vseh vplačil v obdobju varčevanja je 12.000 EUR = (100 EUR x 120 mesecev).
  • V prvem letu mu bo družba za upravljanje zaračunala vstopne stroške v višini 9% vplačil oziroma 99,08 EUR. Za 1.100,92 EUR = (1.200 EUR – 99,08 EUR) se opravi nakup enot premoženja sklada.
  • V naslednjih letih bo vlagatelj vplačal 10.800 EUR = (9 x 1.200 EUR). Vlagatelj za ta vplačila ne plača vstopnih stroškov.
  • Nakup enot premoženja sklada se opravi za skupno 11.900,92 EUR = (1.200 EUR x 10 let – 99,08 EUR).
  • Vstopni stroški so bili plačani po stopnji 0,83% (99,08 EUR / (12.000 EUR – 99,08 EUR) = 0,83%).
  • Če bi se vlagatelj odločil za 15 letno obdobje varčevanja, je stopnja vstopnih stroškov le še 0,55%.
  • Če vlagatelj ne bi vplačeval v okviru varčevalnega načrta, bi pri enaki dinamiki in v 10 letnem obdobju vplačil denarnih sredstev v enote premoženja sklada z enakimi vplačili ob vstopnih stroških po stopnji 2,3% plačal 269,79 EUR vstopnih stroškov.