Varčevanje v skladih

PSP PIKA

Mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati, vendar si želijo višje donose, kot jim prinašajo vezane vloge na banki.

Preberi več

PSP ŽIVA

Delniški globalni sklad in je namenjena vlagateljem, ki so za večji donos pripravljeni prevzeti večje tveganje.

Preberi več

PSP MODRA LINIJA

Delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je namenjena vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje.

Preberi več

PSP OPTIMA

Mešani sklad, sklad skladov je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje.

Preberi več

Diversified Growth Fund

Mešani fleksibilni globalni sklad, ki bo na konzervativen in discipliniran način vlagal v globalne trge v razvoju in razvite trge ter dajal prednost zmanjševanju tveganja z ustrezno razpršenostjo naložb.

Preberi več

 

FT QUANT

Mešani fleksibilni globalni sklad, je odlična rešitev za vse, ki pričakujejo nižjo stopnjo tveganja. Odlično uravnoteži tveganje celotnega portfelja, saj pomaga dosegati stabilne dolgoročne donose, brez občutnih padcev.

Preberi več

LILLYWHITE 7 ROCK

Mešani fleksibilni globalni sklad, ki je primeren za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje in svoje naložbe ne nameravajo unovčiti v obdobju krajšem od treh let.

Preberi več