JAVNE OBJAVE

2024

25.04.2024
Javna objava letnih poročil in posodobljenih dokumentov s ključnimi informacijami (KID)
Družba objavlja revidirana letna poročila za leto 2023 in posodobljene dokumente s ključnimi informacijami (KID).
25.04.2024
Poročilo o izvajanju politike sodelovanja za leto 2023
Skladno s 317.b členom Zakona o gospodarskih družbah in Politiko sodelovanja, družba objavlja Poročilo o izvajanju politike sodelovanja za leto 20223
29.03.2024
Obvestilo o podaljšanju akcije brez vstopnih stroškov
Uprava družbe je sprejela sklep o podaljšanju akcije brez vstopnih stroškov pri enkratnih vplačilih v podsklade krovnega sklada do vključno dne 30.4.2024
19.03.2024
Obvestilo o podaljšanju mandata predsedniku in članu uprave družbe
Nadzorni svet družbe je ponovno imenoval g. Luča Benčića za predsednika uprave družbe in g. Mitja Madona za člana uprave družbe.
29.02.2024
Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov
Uprava družbe je sprejela sklep, da se v času trajanja akcije brez vstopnih stroškov od dne 1.3.2024 do vključno dne 31.3.2024 pri enkratnih vplačilih v podsklade krovnega sklada vstopni stroški ne bodo zaračunavali.
19.02.2024
Javna objava posodobljenega dokumenta krovnega sklada
Objavljen je posodobljen prospekt Krovnega sklada PSP.
05.02.2024
Javno vabilo k oddaji ponudb za odkup delnic
Družba v svojem imenu in za račun PSP Modra linija – delniški sklad razvitih trgov, objavlja vabilo k oddaji ponudb, ki se nanaša na prodajo delnic vzajemnega sklada PSP Modra linija – delniški sklad razvitih trgov.
Arhiv: