JAVNE OBJAVE

2023

24.04.2023
Javna objava letnih poročil in posodobljenih dokumentov skladov (KID)
Družba objavlja revidirana letna poročila za leto 2022 in posodobljene dokumente skladov (KID).
21.04.2023
Poročilo o izvajanju politike sodelovanja za leto 2022
Skladno s 317.b členom Zakona o gospodarskih družbah in Politiko sodelovanja, družba objavlja Poročilo o izvajanju politike sodelovanja za leto 2022.
14.03.2023
Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov
Uprava družbe za upravljanje Primorski skladi, d.o.o., Koper, je dne 27.2.2023 sprejela sklep, da se v času trajanja akcije brez vstopnih stroškov od dne 15.3. 2023 do vključno dne 30.4.2023 pri enkratnih vplačilih v podsklade PSP PIKA, PSP ...
20.02.2023
Javna objava posodobljenih dokumentov skladov
Opravljena je bila letna posodobitev prospekta krovnega sklada in prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.
03.01.2023
Javna objava posodobljenih dokumentov skladov
Spremembe in dopolnitve v prospektih so predvsem v zvezi z novimi zahtevami ZISDU-3 in njegovimi podzakonskimi akti. Dokument s ključnimi informacijami nadomešča dosedanji Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID). 
Arhiv: