VODSTVO DRUŽBE IN UPRAVLJAVCI NALOŽB

Člani uprave družbe

 

 

Primorski skladi smo družba za upravljanje investicijskih skladov s sedežem v Kopru. Smo ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji. Leta 2023 je družbo za upravljanje kupilo naložbeno podjetje Elektronček Group B.V. (EGBV) s sedežem na Nizozemskem. Investicijske sklade, v katerih tudi sami nastopamo kot veliki vlagatelji, uspešno upravljamo že več kot 30 let. Naš prvi sklad je bil ustanovljen leta 1994. Od takrat pa vse do danes smo prejeli kar nekaj nagrad in priznanj na področju upravljanja vzajemnih skladov v Sloveniji.

 

LUČO BENČIĆ 

Predsednik uprave

 

  • Delo

 

Področje računovodstva, financ, informatike, analiz, planiranja in kadrov

 

  • Delovne izkušnje

 

kot strokovni sodelavec v finančni službi, borzni posrednik, vodja oddelka analiz in upravljanja premoženja, član uprave borznoposredniške družbe PFCI, d.o.o.
Član uprave od avgusta 2012.

 

  • Izobrazba

 

ekonomist; končana Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru.

 

 

MITJA MADON

Član uprave

 

  • Delo

 

področje upravljanja naložb, trženja in splošnih zadev

 

  • Delovne izkušnje

 

kot vodja upravljanja premoženja na Potezi BPH d.d., kot direktor divizije finančnih trgov na banki Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., kot član uprave družbe Numerica Partnerji DZU d.o.o..
Član uprave od maja 2019.

 

  • Izobrazba

 

univerzitetni diplomirani ekonomist; končana Ekonomska fakulteta v Ljubljani;
pridobil certifikat CFA.

Upravljavci naložb in analitiki

 


PETER MIZERIT

Vodja službe za upravljanje s tveganji

 

Izobrazba:
diplomirani ekonomist,
Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor

 

 

RUDY MARCHANT

Upravljavec skladov

 

Izobrazba: 
diplomirani ekonomist,
Ekonomsko – Univerza v Antwerpnu,

Belgija

 

 

DARKO PARTALO

Upravljavec skladov

 

Izobrazba: 
diplomirani inženir prometa,
Fakulteta za pomorstvo in promet, 

Portorož

Dolgoročni cilji

 

V Primorskih skladih smo se zavezali k uresničevanju sledečih dolgoročnih ciljev:

 

  • trajnostna rast sredstev v upravljanju,

 

  • učinkovito in strokovno upravljanje z zbranimi sredstvi,

 

  • ohraniti zaupanje vlagateljev,

 

  • uspešno poslovanje in rast družbe.