PRAVNO OBVESTILO

Spletno mesto je intelektualna lastnina družbe Primorski skladi

 

Nahajate se na spletnem portalu www.primorski-skladi.si družbe Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper (v nadaljevanju: Primorski skladi ali družba). Vsebina na spletnem portalu je intelektualna lastnina družbe. Vsako javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-tega je prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem portalu.

Omejitev odgovornosti

 

Primorski skladi so in bodo pri oblikovanju in postavitvi teh spletnih strani storili vse, da bi preverili, da so informacije na straneh res točne in ažurne. Kljub temu za njihovo točnost in celovitost ne morejo jamčiti in ne prevzemajo nikakršne odgovornosti. Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremenimo vsebino teh spletnih strani. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Primorski skladi niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru zato ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Razkritja

 

Informacije, vsebovane na tej spletni strani, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti ne vzpostavljajo ali oblikujejo ponudbe za izdajo ali prodajo ali kakršnega koli vabila k ponudbi pristopa k skladom ali nakupa njihovih enot. Informacij na tej spletni strani se ne sme razlagati kot osebnega priporočila za nakup ali trgovanje s finančnimi instrumenti, prav tako tudi ne štejejo kot nagovarjanje glede zagotavljanja drugih izdelkov ali storitev. Vlagatelji morajo pred sprejetjem odločitev glede vlaganja poiskati pomoč neodvisnega finančnega svetovalca.

Avtorji bodo pri oblikovanju prispevkov storili vse, da bi preverili točnost in ažurnost informacij. Kljub temu za njihovo točnost in popolnost ne morejo jamčiti in ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe. Primorski skladi d.o.o., Koper opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.