OSEBNA IZKAZNICA

Mi poznamo pot

 

 

Primorski skladi smo družba za upravljanje investicijskih skladov s sedežem v Kopru. Smo ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji. Leta 2023 je družbo za upravljanje kupilo naložbeno podjetje Elektronček Group B.V. (EGBV) s sedežem na Nizozemskem. Investicijske sklade, v katerih tudi sami nastopamo kot veliki vlagatelji, uspešno upravljamo že več kot 30 let. Naš prvi sklad je bil ustanovljen leta 1994. Od takrat pa vse do danes smo prejeli kar nekaj nagrad in priznanj na področju upravljanja vzajemnih skladov v Sloveniji.

Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, ki svojo dejavnost opravlja v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno zakonodajo ter pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki je družbi tudi izdala dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja osnovnih investicijskih skladov.

Upravljamo pet podskladov, kateri so del Krovnega sklada PSP. Ponujamo nabor skladov, primernih za različne profile tveganj, časovne in investicijske horizonte ter ekonomske situacije. Namenjeni so različnim tipom vlagateljev in tržnih razmer z enostavno možnostjo prehajanja med skladi, kadar si vlagatelji to želijo.

Naša glavna prednost je izkušenost naših strokovnjakov za upravljanje, kateri imajo v povprečju 20 let izkušenj na področju upravljanja skladov. Zaradi tega ste lahko prepričani, da bodo vaša sredstva naložena čim bolj donosno in varno.

V Primorskih skladih smo se zavezali k uresničevanju sledečih dolgoročnih ciljev:

 

  • trajnostna rast sredstev v upravljanju,

 

  • učinkovito in strokovno upravljanje z zbranimi sredstvi,

 

  • ohraniti zaupanje vlagateljev,

 

  • uspešno poslovanje in rast družbe.

 

Družba deluje več kot

29 let

 

Upravljavci naložb imajo povprečno več kot

20 let izkušenj

 

Povprečna doba vlaganja znaša več kot

15 let

 
Firma                                         Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper
Pristaniška 12, 6000 Koper, Slovenija
Telefon (05) 663 31 50
Faks (05) 663 31 31
E-pošta info@primorski-skladi.si
Dejavnost Izključna dejavnost družbe je upravljanje z investicijskimi skladi.
Ustanovitev 10.11.1993
Matična številka 5822629
ID številka SI53819357
Transakcijski račun SI56 1010 0003 5372 209, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo, d.d.
Nadzorni svet Jaka Kavčič, Joc Pečečnik, Sabina Novak
Revizijska hiša Resni d.o.o.
Delovni čas od ponedeljka do petka (8:00-15:00)