KAKO PRISTOPITI

Vsak vlagatelj se pred prvim vplačilom v podsklad krovnega sklada oziroma vzajemni sklad seznani z vsebino dokumenta s ključnimi informacijami za vlagatelja ter nato izpolni pristopno izjavo in ostale obrazce, kot jih narekujejo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o davčnem postopku.

 

K varčevanju v posamezni podsklad krovnega sklada ali vzajemni sklad pristopite tako, da s kvalificiranim digitalnim potrdilom opravite registracijo v aplikaciji Moj pristan ali pa se osebno oglasite na vpisnih mestih, ki po pooblastilu Primorskih skladov sprejemajo pristopne izjave. Na vpisnem mestu bodo opravili zakonsko predpisano identifikacijo ter izpolnili vašo pristopno izjavo. Ob pristopu v podsklad se lahko odločite za občasna nakazila ali za redna mesečna nakazila:

 

 

Ob podpisu pristopne izjave potrebujete naslednje dokumente:

 

 

Fizične osebe

 

  • Veljaven osebni dokument,

 

  • Davčno številko,

 

  • Številko transakcijskega računa.

 

 

Pravne osebe

 

  • Izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev,

 

  • Identifikacijsko številko pravne osebe,

 

  • Matično številko pravne osebe,

 

  • Številko transakcijskega računa pravne osebe,

 

  • Osebni dokument zakonitega zastopnika,

 

  • Davčno številko zakonitega zastopnika.

 

 

Obrazci >

Spremljajte svoje naložbe kjerkoli in kadarkoli v aplikaciji Moj pristan

 

Upravljajte vaše naložbe iz udobja vašega doma. Aplikacija Moj pristan vam omogoča enostaven pregled vašega portfelja, gibanja vrednosti vašega premoženja, pregled transakcij, izvajanje nakupov in prodaj ter prehodov med posameznimi podskladi.

 

Želim se registrirati

Imate vprašanje?

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo tudi preko spletnega obrazca.

Prijavite se na e-novice

 

Med prvimi bodite obveščeni o akcijah, razmerah na trgu ter ostalih ugodnostih, katere vam ponujamo.

 

Prijava na e-novice

Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih?

 

Preberite več v tej brošuri.